Swepa Service AB

Drömmer om en värld där!

 • Vår konsumtion är i harmoni med naturen.
 • En värld där vi kan leva det goda livet utan att offra jordens resurser.
 • Vi tror att det nu är dags att tänka på grön värld för våra kommande generationer.

Trädgård

Swepa Service AB erbjuder kunder ett komplett utbud av

trädgårdstjänster, omfattande planteringar, bevattning, jordtäckning, gödsling och växtodling, allt för att fröna skall växa, träden må bra och blommorna blomstra.

 • Vi agerar så ekologiskt som möjligt.
 • Vi förespråkar en grön värld till gagn för kommande generationer.

Anställda i Swepa Service AB tar därför små omsorgsfulla naturskyddande steg varje dag.

Våra trädgårdstjänter består av:

 • Plantering, respektive beskärning och skötsel av träd, buskar, växter och blommor.
 • Vattning och ogräsrensning.
 • Gräsklippning, evt. slåtter.
 • Häckklippning.
 • Trädfällning, markfällning, stubbfräsning och slyröjning
 • Trädgårdens vår – och höstskötsel.
 • Beskärning
 • Bortforsling
 • Trädgårdsanläggning
 • Stenläggning
 • Mur & Staket
 • Markarbete